Verksamhetsutveckling

Jag erbjuder handledning, konsultation och utveckling i specifika ärenden eller vid behov av fördjupning inom ett visst område. 

Mitt främsta fokus är barn och unga som varit med om svåra livsupplevelser. Det kan handla om våld eller försummelse i hemmet, utsatthet för brott, upplevelser av krig och flykt eller andra svåra livshändelser som påverkar barnets utveckling i skola, hem eller på fritiden. 

Jag arbetar gärna med socialtjänst, rättsväsende, juridiska ombud, skola samt hälso- och sjukvården i frågor som rör exempelvis:

  • Hur att samtala och utreda barn som är traumatiserade

  • Hur trauma kan påverka beteende och inlärning hos barn och unga

  • Hur insatser i skola eller socialtjänst kan anpassas efter barn som varit med om svåra upplevelser

  • Hur migration kan påverka familjer och barn 

 

Exempel på mina uppdrag är allt från att hålla utbildningar i hur att utreda barns behov inom socialtjänsten utifrån kunskap om trauma och traumareaktioner till konsultationer i specifika ärenden som rör skolanpassning för ett traumatiserat barn eller råd och stöd kring familjehemsplacering av traumatiserade barn. 

 

Då jag både arbetar som kliniker och forskare så bygger mitt verksamhetsutvecklande arbete på evidens och evidensbaserad praktik. Utredning, bedömning, behandling och interventioner i vardagen för utsatta och traumatiserade barn inom olika verksamhetsområden är mitt primära intresse. Där tonvikten ligger på att erbjuda konkret, förståelig och pragmatiskt stöd och kunskap till de som jobbar med en av de mest utsatta grupperna i samhället.

Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it. 

Helen Keller

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2019 Leg psykolog Sabina Gušić. Skapad med Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now